Rotary

Rotary – Bergen op Zoom

Rotary is een serviceorganisatie. Dat wil zeggen: de leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self.

De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in haar lijfspreuk ‘Service above Self’. Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak-)kennis.

De opzet van de Rotaryorganisatie nodigt daartoe uit. Want Rotary is een netwerk, waarbinnen de leden bereid zijn hun (vak-)kennis ten dienste te stellen van de gemeenschap en direct of indirect deel te nemen aan charitatieve en educatieve projecten. De open communicatie van de honderdduizenden leden verbindt Rotarians over de gehele wereld, gebaseerd op het essentiële beginsel: service.

Meer informatie over de Bergse Rotary Clubs is te vinden op onderstaande websites:
Rotary Club Bergen op Zoom: http://www.rotarybergenopzoom.nl/
Rotary Club Bergen op Zoom Noord: http://www.rotary-boznoord.nl/content/home/
Rotary Club Brabantse Wal: http://www.rotary.nl/bergenopzoomdebrabantsewal/

Wat is Rotary eigenlijk voor een organisatie? Hoe is deze organisatie ontstaan en wat doen zij?

Veel vragen worden beantwoord in een kort filmpje dat de historie en de activiteiten van Rotary laat zien.
Het filmpje start je door op onderstaande link te klikken: