Informatie

SPELREGELS BOURGONDISCHE ROTARY SANTARUN 2019

 • Door deel te nemen aan de Bourgondische Rotary Santarun 2019 houdt in dat je de spelregels accepteert en er naar handelt.
 • De Bourgondische Rotary Santarun is GEEN hardloopwedstrijd. Sportief deelnemen aan de Bourgondische Rotary Santarun mag, maar deelnemers houden te allen tijde rekening met andere deelnemers én met het winkelende publiek. Deelnemers maken gebruik van de openbare weg en volgen de aanwijzingen van de organisatie zonder voorbehoud op
 • Deelnemers aan de Bourgondische Rotary Santarun zijn gekleed in het originele Rotary Santarun Kerstmanpak en ontvangen onderweg, uitsluitend op vertoon van hun persoonlijke stempelkaart, diverse hapjes en drankjes bij de verschillende tussenstops.
  Na afloop ontvangen alle deelnemers een fraaie medaille en hebben gratis toegang tot de Après-ski Party op de Kerstijsbaan.
 • Personen van 12 jaar of jonger nemen met een “4Kids” deelnamebewijs à € 11,- deel aan de Bourgondische Rotary Santarun en ontvangen langs het parcours een hapje en een alcoholvrij drankje. Na afloop is er een medaille en kunnen zij gratis gebruikmaken van de Kerstijsbaan (schaatsen zelf meenemen of ter plaatste huren)
 • Personen van 13 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar nemen deel aan de Bourgondische Rotary Santarun met een “Ready to Go” deelnamebewijs à € 15,-. Na afloop is er voor hen een fraaie medaille. Zij zijn welkom op de Après-ski Party op de Kerstijsbaan
 • Zowel langs het parcours als tijdens de Après-ski Party op de Kerstijsbaan is het aan deelnemers jonger dan 18 jaar NIET toegestaan alcoholhoudende dranken te nuttigen. Aan deelnemers jonger dan 18 jaar worden GEEN alcoholische dranken verstrekt. De organisatie van de Bourgondische Rotary Santarun behoudt zich het recht voor deelnemers naar hun identiteitsbewijs te vragen. De organisatie van de Bourgondische Rotary Santarun kan deelnemers jonger dan 18 jaar die desondanks alcoholische dranken nuttigen, uitsluiten van verdere deelname dan wel verwijderen.
 • De peildatum voor de bepaling van de leeftijd van de deelnemers is zaterdag 21 december 2019.
 • Zij die niet hebben deelgenomen aan de Bourgondische Rotary Santarun zijn van harte welkom op het Après-ski Party na aanschaf van het originele Rotary Santarun Kerstmanpak à € 11,-.
 • Entree Après-ski Party alléén in het Rotary Santarun Kerstmanpak!
 • Alle deelnemende Kerstmannen worden vanaf 14:30 uur verwacht op de Kerstijsbaan, om 15:00 uur staat de warming-up gepland en om 15:30 uur klinkt het startschot van de Bourgondische Rotary Santarun
 • Deelnemers maken gebruik van de openbare weg, houden rekening met andere mensen, met het winkelende publiek, met andere weggebruikers en volgen de aanwijzingen en instructies van de Rotary Santarun-organisatie en van de betrokken vrijwilligers op
 • Alle deelnemers zijn gekleed in het originele Rotary Santarun Kerstmannenpak en hebben aan de voorzijde, goed zichtbaar hun startnummer aangebracht. Het is niet toegestaan om zonder startnummer deel te nemen
 • Als een deelnemer zich heeft ingeschreven maar niet deelneemt, vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld
 • Deelname is op eigen risico. de organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke bezittingen, schade of persoonlijk letsel ontstaan voor, tijdens of na afloop van het evenement
 • Het spreekt vanzelf dat de deelnemers geen afval, bagage of Rotary Santarun kleding achterlaten langs de route
 • Voor situaties waarin de spelregels niet voorzien, beslist de organisatie van Bourgondische Rotary Santarun Bergen op Zoom
 • Het BELANGRIJKSTE: houd rekening met elkaar en maak vooral heel veel plezier. Alle deelnemers lopen voor het goede doel! VEEL SUCCES en GENIET van de Bourgondische Rotary Santarun!